Stiri

Proiectul Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copii în orașul Boldești-Scăeni, finanțat în cadrul apelului de proiecte POR 2020/8/8.1/8.3/C – Grup vulnerabil copii, apelul 3, urmărește construirea a două case de tip familial (cu o capacitate de 12 copii/casă) și a unui centru de zi care acordă servicii de îngrijire prin terapii adecvate de recuperare/reabilitare, educație şi activități recreative copiilor cu dizabilități, în scopul dezinstituționalizării copiilor/tinerilor ocrotiți în prezent în centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sf. Andrei” Ploiești, singurul centru care oferă servicii de tip rezidențial acestei categorii de beneficiari din județul Prahova.

Conform actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare:

 • Valoare totală proiect = 12.384.533,97 lei (cu TVA), din care valoare eligibilă: 7.035.559,63 lei, compusă din:
  • 5.476.206,62 lei valoare eligibilă pentru lucrări, echipamente și cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații;
  • 995.303,73 lei pentru achiziția dotărilor
  • 564.049,28 lei cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații
 • Achiziția lucrărilor de construcții (cu valoare totală estimată de 10.143.061,30 lei cu TVA) a fost finalizată, oferta câștigătoare fiind a SC ACS New Antreprenor Construct S.R.L., cu valoareade 9.722.564,97 lei cu TVA).
 • În data de 30.10.2023 s-a dat ordinul de începere al lucrărilor și s-a făcut predarea amplasamentului.
 • În data de 10.11.2023 a fost transmisă o cerere de prefinanțare în valoare de 984.978 lei

Achiziții încheiate până la această dată:

Tipul achizițieiValoarea estimată CFValoarea contractatăFurnizor
Achiziție servicii proiectare (tema proiectare, SF/DALI)40.579,00 lei cu TVA40.579,00 lei cu TVA  SC VIA PRO IT Consulting SRL
Achiziție servicii proiectare (PT/DE/DTAC) și asist. tehn.101.150,00 lei cu TVA75.684,00 lei cu TVASC DMI Studio Concept SRL
Achiziție servicii verificare PT și documentații emise de proiectant8.925,00 lei cu TVA8.925,00 lei cu TVASC Terra Invest Management SRL
Achiziție servicii consultanță de management și financiară14.875,00 lei cu TVA14.280,00 lei cu TVASC Romcontexpert SRL
Achiziție servicii dirigenție de șantier39.270,00 lei cu TVA26.600,00  leiSC Ca-Se CONS INTERNATIONAL SRL
Achiziție servicii de publicitate și informare19.992,00 lei cu TVA15.053,50 lei cu TVASC JAUCO Consulting SRL
Achiziție servicii de audit financiar21.420,00 lei cu TVA21.420,00 lei cu TVASC TVG TAX AUDIT SRL
Achiziție  furnizare dotări995,303.73 lei cu TVAÎn grafic
Achiziție execuție lucrări10.143.061,30 lei cu TVA9.722.564.97 lei cu TVASC ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT SRL
Achiziție cheltuieli diverse și neprevăzute179,781.37 cu TVAÎn grafic
Comisioane, cote, taxe81,635.82 leiÎn grafic

INFORMARE PROIECT – MARTIE 2024

Proiectul Închiderea centrului de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare Sf. Andrei Ploiești prin înființarea a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copii în Boldești-Scăeni, finanțat în cadrul apelului de proiecte POR 2020/8/8.1/8.3/C – Grup vulnerabil copii, apelul 3, urmărește construirea a două case de tip familial (cu o capacitate de 12 copii/casă) și a unui centru de zi care acordă servicii de îngrijire prin terapii adecvate de recuperare/reabilitare, educație şi activități recreative copiilor cu dizabilități, în scopul dezinstituționalizării copiilor/tinerilor ocrotiți în prezent în centrul de plasament din cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sf. Andrei” Ploiești, singurul centru care oferă servicii de tip rezidențial acestei categorii de beneficiari din județul Prahova.

Conform actului adițional nr. 1 la contractul de finanțare:

 • Valoare totală proiect =12.384.533,77lei (cu TVA), din care valoare eligibilă:7.035.559,63 lei, compusă din:
  • 5.476.206,62 lei valoare eligibilă pentru lucrări, echipamente și cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații;
  • 995.303,73 lei pentru achiziția dotărilor
  • 564.049,28 lei cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații
 • Achiziția lucrărilor de construcții (cu valoare totală estimată de 8.523.580,92  lei fără TVA) a fost finalizată oferta câștigătoare fiind a SC ACS New Antreprenor Construct S.R.L., cu valoareade 8.170.222,67 lei fără TVA).
 •  Conform Notei OI nr. 21682/16.12.2023 privind modificare Contractului de finanțare, proiectul a fost încadrat ca proiect nefuncțional, și a fost prelungită durata de implementare până la 31.12.2025.
 • 30.10.2023 s-a dat ordinul de începere al lucrărilor și s-a făcut predarea amplasamentului.
 • Până la sfârșitul lunii martie 2024 au fost predate 5 situații de lucrări în valoare totală de 2.421.999,19 lei cu TVA
 • Au fost transmise 3 cereri de rambursare în valoare totală de 1.077.864,82 lei cu TVA.

Achiziții încheiate până la această dată:

Tipul achizițieiValoarea estimată CFValoarea contractatăFurnizor
Achiziție servicii proiectare (tema proiectare, SF/DALI)40.579,00 lei cu TVA40.579,00 lei cu TVA  SC VIA PRO IT Consulting SRL
Achiziție servicii proiectare (PT/DE/DTAC) și asist. tehn.101.150,00 lei cu TVA75.684,00 lei cu TVASC DMI Studio Concept SRL
Achiziție servicii verificare PT și documentații emise de proiectant8.925,00 lei cu TVA8.925,00 lei cu TVASC Terra Invest Management SRL
Achiziție servicii consultanță de management și financiară14.875,00 lei cu TVA14.280,00 lei cu TVASC Romcontexpert SRL
Achiziție servicii dirigenție de șantier39.270,00 lei cu TVA26.600,00  leiSC Ca-Se CONS INTERNATIONAL SRL
Achiziție servicii de publicitate și informare19.992,00 lei cu TVA15.053,50 lei cu TVASC Jauco Consulting SRL
Achiziție servicii de audit financiar21.420,00 lei cu TVA21.420,00 lei cu TVASC TVG TAX AUDIT SRL
Achiziție  furnizare dotări995,303.73 lei cu TVAÎn grafic
Achiziție execuție lucrări10.143.061,30 lei cu TVA9.722.564.97 lei cu TVASC ACS NEW ANTREPRENOR CONSTRUCT SRL
Achiziție cheltuieli diverse și neprevăzute179,781.37 cu TVAÎn grafic
Comisioane, cote, taxe81,635.82 leiÎn grafic

Skip to content